Selecteer een pagina

Bachelor eindopdracht industrieel ontwerpen

Voor mijn bachelor opdracht industrieel ontwerpen heb ik in opdracht van Vuur en Leem een hybride kachel ontworpen welke het gat in het huidige aanbod opvult. Deze pagina is een aanvulling op hoofdstuk 7.3.1 CAD eindontwerp van mijn afstudeerverslag “Ontwikkelen van een hybride kachel voor Vuur en Leem”. Op deze pagina wordt het CAD eindontwerp toegelicht en weergegeven met behulp van animaties en een aantal afbeeldingen.

Volgorde van assemblage

In de animatie hiernaast is te zien hoe de rocket mass heater geassembleerd moet worden. De volgorde zoals omschreven in het verslag wordt hier aangehouden en weergegeven.

Weergave onderdelen

In de animatie hiernaast zijn de verschillende onderdelen te zien die in de rocket mass heater komen te zitten. De volgorde waarin deze eruit komen komt overeen met de volgorde van assemblage.

Verticale doorsnede

Klik links en rechts om de verticale doorsnede te verplaatsen in de kachel. Hier is het goed te zien hoe de thermische batterij een shot in het midden heeft, hoe de vuurkamer eruit ziet en hoe de luchttoevoer in elkaar zit.

Horizontale doorsnede

Klik links en rechts om de horizontale doorsnede te verplaatsen in de kachel. Op deze manier is goed te zien waar en hoe de luchtkanalen zitten.